1. مشاوره حقوقی در عصر دستمال پارچه‌ای

    مشاوره حقوقی به صورت آنلاین

    20 سال پیش یک وکیل دادگستری سال‌خورده را که دفتر وکالت او در شهرستان مشهد بود، دیدم. برایم تعریف کرد: ] در یک عصر زمستانی دهه‌ی چهل خورشیدی در حال مشاوره حقوقی بودم که ناگهان دچار عطسه شدم. دستمال کاغذی که اصلا وجود نداشت، دستمال پارچه‌ای هم در جیبم نبود. ناگهان چشمم افتاد به سند موکل که روی میز مشاوره بود و در مورد همان سند در حال مشاوره حقوقی بودم. چشمتان روز بد نبیند، جلوی چشمان حیرت زده‌ی موکل همان سند را از روی میز مشاوره برداشتم و فیینن...[ آن‌چه خواندید گفته‌های وکیل دادگستری سال‌خورده‌ی مشهد بود در مورد مشاوره حقوقی در عصر دستمال پارچه‌ای. در عصر دستمال کاغذی اما همواره یک بسته‌ی tissue روی میز مشاوره‌ هست که در فصل زمستان وکیل و موکل می‌توانند به تناوب از آن استفاده کنند. اکنون اما عصر مشاوره حقوقی و اجرای وکالت به صورت online است و از این طریق نیاز به حضور موکل در دفتر وکیل نیست. موکل می‌تواند موضوع مشاوره‌ی خود را از این طریق و به همین صورت با وکیل در میان بگذارد و منتظر پاسخ مشاوره حقوقی باشد. اگر کار مشاوره به اجرای وکالت کشید در آن صورت باز هم از همین طریق تبادل اسناد و اطلاعات خواهد شد تا مراحل امضای وکالت‌نامه که طبق قانون حاکم باید در حضور وکیل انجام شود. اینک این شما و این هم مشاوره حقوقی به صورت online.

موسسه حقوقی فن دفاع

  1. گزیده ای از آخرین مقالات

  1. برقراری ارتباط با مجموعه