درباره ما

درباره ما

احمدفتحی"الف-ف،سروا"فرزندخديجه و عبداله

• تاريخ تولد:8/5/1330

• محل تولد:بزنجان کرمان

• تحصيلات ابتدايی:بزنجان

• تحصيلات دوره ی اول دبيرستان: بافت

• تحصيلات دوره ی دوم دبيرستان دررشته ی ادبی :کرمان

• تحصيلات دانشگاهی: دانشگاه تهران،رشته ی حقوق قضايی

• کار:پژوهشگر،نويسنده،شاعر، وکيل دادگستری

 

 

>> پيشينه ی کاری و اجتماعی :

• از سال 1349 تا 1352- همزمان با تحصيلات دبيرستانی-سرودن شعر،نوشتن مقالات کوتاه،دبير شب-روزنامه ی محلی انديشه درکرمان و همزمان همکاری با

روزنامه های اطلاعات و آيندگان به عنوان خبرنگار

• ازسال 1353 تا1357: بازداشت درکميته ی مشترک،زندان های قصر و اوين به علت اعتراضات دانشجويی

• ازسال 1357 تا1377: مطالعه ونگاه به درون

• ازسال 1377 به بعد: همکاری با روزنامه های سلام،جامعه،توس،نشاط،عصرآزادگان،ياس نو،نوروز،شرق،وقايع اتفاقيه و برخی مطبوعات ديگر به صورت چاپ مقالات

 

 

>> همکاران و دوستان


همکاران ما با ۶۰ نفر وکیل دادگستری می توان یک کانون وکلا تشکیل داد.به عبارت دیگر هرگاه تعداد وکلای هر استان کشور به ۶۰ نفر برسد،آنها می توانند کانون

وکلای ویژه خود را تشکیل بدهند. کلینیک حقوقی فن دفاع خود یک کانون وکلاست زیرا بیش از ۶۰ وکیل با آن همکاری کرده اند و می کنند.برخی با طی دوران

کارآموزی و بعضی بدون طی دوره ی کار آموزی. در لحظه ی کنونی این وکلا و کارآموزان و کارشناسان با کلینیک همکاری پیوسته و یا موردی دارند: خانم ها: لیدا

عسکرنیا زیبا قائمی آرزو شعبانی آیسان شعبانی فرزانه فاطمی خرمه باربد مژگان کاشفی ساناز بشیری سحر شاهدوستی مینو شهدی حانیه مشایخی سارا

نیکجو فریده دلاوری رؤیا قربانی سحر بیدل آقایان: محمد حسن زرین پور ناصر مناف زاده میرشمس معروف زاده رضا پور موسی مصطفی شوکتی احمد رضا

اسعدی نژاد رضا علی پور آذرخش شهبازی ابراهیم محمود لو محمد محرابی .

 

 

 

>> کارهای ما:

اين دفتر درهمه ی زمينه های حقوقی،کيفری،تجاری،ثبتی،اداری و خانـوادگی و... کـه بـه دادگستری ايـران و برخی ديگر از ادارات دولتی مانند سازمان ثبت اسناد و

املاک ،اداره ی ثبت شرکت ها،دارايی،شهرداری و... مربوط مـــی شود فعاليت می کند. ما به شما کمک می کنيم که مناسبات اجتماعيتان به درستی تنظيم شود،

در امور خانوادگی، اجتماعی،آموزشی،اداری،تجاری و... به شما مشاوره می دهيم و می کوشيم که با ارائه ی راه کارهای مناسب و نظارت بر قراردادهـا و

تعـهـدات و دخالـت درآن هــا از وقوع خطر برعليه شما پـيــــش گيری کنيم . اما اگر به موقع نيامديد و مشاوره نکرديد و دچار خطر و ضرر شديد، می کوشيم برای

خروج شما از وضعيت پيش آمده ، مناسب ترين راه را انتخاب کنيم. حـالا بعد از اين پيـــش زميــنه، اشاره ای کوتـاه می کــنم به سرفصل برخی از آن چه که ما

انجام می دهيم:

• مطالبه ی خسارت

• مطالبه ی وجه اسناد تجاری و بها دار مانند سفته و چک و... اسناد عادی

• الزام به تنظيم سند رسمی ملک غير منقول

• الزام به تنظيم سند اتومبيل

• الزام به تنظيم سند تلفن

• الزام به تنظيم سند کشتی

درباره ما