صفحه اصلی | درباره ما ارتباط با ما  |   کتابها  |   مقالات حقوقی  |   دانستنیهای وکالت و حقوق  |   آرشیو مطالب  |   پرسش و پاسخ های حقوقي    |   شعر، ادب و اندیشه

مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : پيامد‌هاي حقوقي استفاده از شناسنامه‌ي ديگري :

شرح : شناسنامه يکي از اسناد هويتي در ايران است که سازمان ثبت احوال کشور  موظف است آن را براي هر  شهروند ايراني صادر کند. اسناد هويتي معرف رسمي شخص و دليل مميزه افراد از يک‌ديگرند و بر اين اساس، مقدمه‌ي لازم بسياري از  روابط اجتماعي قلمداد مي‌شوند. از سوي ديگر تعيين دقيق جايگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداري از حقوق و تکاليف مستلزم اين است که ويژگي‌هاي شخصي و منحصر به فردي که انسان‌ها را از يک‌ديگر متمايز مي‌سازد، مشخص شود.

  • شناسنامه
اما ممکن است اين سند مهم مورد سوء استفاده اشخاص قرار گيرد. به هر حال قوانين جزايي و به خصوص قانون «تخلفات، جرايم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه» موارد استفاده غير قانوني از اين سند هويتي مهم را جرم‌انگاري کرده‌اند. در ذيل سير رسيدگي به جرم استفاده از شناسنامه ديگري مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.
  • آغاز دعوا
در پرونده حاضر اداره ثبت احوال به عنوان شاکي جرم از شخصي به نام خانم فرشته... در دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم شکايت مي‌کند. گفتني است که عنوان اتهامي در اين خصوص عبارت است از جرم استفاده از شناسنامه ديگري. شاکي به استناد دادنامه‌ي شماره‌ي 986 صادره در پرونده کلاسه 87/60 از شعبه‌اي از دادگاه‌هاي عمومي حقوقي محل اقامت متهم مبني بر ابطال شناسنامه به انضمام تصوير شناسنامه شماره‌ي 1403 صادره از تهران، شکايت خود را مطرح کرده است.
با تقديم شکواييه تنظيمي توسط شاکي دعوا، يعني اداره ثبت احوال محل، تعقيب کيفري متهم شروع مي‌شود و شاکي دعوا طي شکايت مطروحه تعقيب و به مجازات رساندن متهم دعوا را وفق بند (ب) ماده‌ي 2 قانون تخلفات، جرايم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه از مقام قضايي خواستار مي‌شود.
  • تعقيب در دادسرا
پس از تقديم شکواييه تنظيمي اداره‌ي ثبت احوال محل توسط نماينده آن اداره به دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم، پرونده‌اي توسط معاونت ارجاع دادسرا تشکيل و پس از طي شدن تشريفات قضايي به يکي از شعبات بازپرسي مستقر در دادسرا ارجاع مي‌شود. دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده، آن را براي بازپرس ارسال مي‌کند و بازپرس شعبه نيز با ملاحظه محتويات پرونده فوق، دستور احضار متهم را  براي اداي پاره‌اي توضيحات به دفتر خود مي‌دهد. در ادامه احضاريه‌اي براي متهم ارسال مي‌شود و او در موعد مقرر در اين مرجع تعقيب حاضر مي‌شود و در تحقيقات مقدماتي به استفاده از شناسنامه‌ي مورد دعوا نزد بازپرس محترم پرونده اقرار مي‌کند، ولي مي‌گويد: « پدر و مادرم برايم اين سند سجلي را اخذ کرده‌اند و من اين موضوع را نمي‌دانستم». پس از بازجويي از متهم، براي وي از سوي بازپرس پرونده قرار تامين از نوع وجه‌التزام به ميزان 2 ميليون تومان صادر مي‌شود. متهم نيز با قبول تعهد موقتا آزاد مي‌شود. بازپرس پرونده با توجه به کامل بودن دلايل وقوع جرم، قرار مجرميت را عليه متهم صادر مي‌کند و پرونده همراه با قرار نهايي صادرشده نزد مرجع دادياري اظهارنظر براي موافقت يا مخالفت يا اين قرار ارسال مي‌شود. در ادامه پس از تاييد قرار از سوي داديار اظهارنظر، نهايتا از سوي دادستان عليه متهم کيفرخواست صادر مي‌‌کند. مستند کيفرخواست اقرار متهم، اوضاع و احوال موجود در پرونده، دادنامه‌ي فوق و ماده‌ي 2 قانون «تخلفات، جرايم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه» مصوب  سال 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
  • رسيدگي دادگاه
پس از آن پرونده به مجتمع قضايي ارسال و از سوي معاونت ارجاع مجتمع قضايي پرونده فوق به يکي از شعبات کيفري ارجاع مي‌شود. پس از رويت توسط رياست شعبه، دستور تعيين وقت داده، وقت جلسه رسيدگي تعيين و به طرفين ابلاغ مي‌شود.
جلسه رسيدگي در وقت مقرر تشکيل مي‌شود. نماينده شاکي، يعني اداره ثبت احوال محل همچنين متهم در جلسه رسيدگي حضور دارند. نماينده دادستان و نماينده ثبت احوال مجازات متهم دعوا را به شرح کيفرخواست از قاضي دادگاه تقاضا مي‌کنند. متهم پرونده هم در دفاع از خود اظهار مي‌کند که «اطلاع نداشتم شناسنامه متعلق به خواهر متوفايم است و وقتي فهميدم تقاضاي ابطال و تعويض کردم که پس از اثبات موضوع منجر به ابطال آن شد.»
  • راي دادگاه
دادگاه محترم کيفري در نهايت پس از استماع اظهارات متهم آخرين دفاع را نيز اخذ مي‌کند و پس از آن مبادرت به صدور راي خود به شرح ذيل مي‌کند:
«در خصوص دعواي اداره ثبت احوال عليه متهم، خانم فرشته... به اتهام استفاده از شناسنامه ديگري، اين دادگاه مستندا به محتويات پرونده، گزارش ثبت احوال و مفاد دادنامه‌ي 986 در تاريخ 87/6/31 از شعبه‌ي دادگاه عمومي حقوقي و اقرارهاي تلويحي مته

مقالات مرتبط با این مقاله

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به موسسه حقوقی فن دفاع است

طراحی سایت شرکت نرم افزاری بهپردازان