صفحه اصلی | درباره ما ارتباط با ما  |   کتابها  |   مقالات حقوقی  |   دانستنیهای وکالت و حقوق  |   آرشیو مطالب  |   پرسش و پاسخ های حقوقي    |   شعر، ادب و اندیشه

مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : منشور حقوق متهم :

شرح : هرکس به ارتکاب جرمي متهم شود، حق دارد بي‌گناه فرض شود، مگر اين که مجرميت او بر اساس قانون محرز شود. (اصل 37 قانون اساسي، بند 3 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر) هر متهمي حق دارد از مأموري که قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارک شناسايي خود و نيز دستور قضايي متضمن دستگيري‌اش را به او نشان دهد. (ضرورت عقلي) متهم حق دارد در مقابل پرسش‌هاي دادگاه با مرجع تعقيب يا تحقيق، سکوت اختيار کند. (مواد 129 و 197 قانون آيين دادرسي کيفري) هر متهمي حق دارد از مأموران بازجو بخواهد دراولين فرصت به خانواده وي اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم براي آزادي او وثيقه يا کفيل آماده کنند. (بند 5 ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي) متهم حق دارد ظرف 10 روز به قراربازداشت خود اعتراض کند تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق العاده به آن رسيدگي نمايد. اين حق طبق قانون بايد به متهم تفهيم شود. (ماده 33 و تبصره ماده 147 قانون آيين دارسي کيفري وشق 2 بند (ن) ماده 3 قانون احياي دادسرا مصوب 1381) چنانچه قرار التزام يا کفالت يا وثيقه براي متهم صادر گرديد، او حق دارد با التزام يا معرفي کفيل متمکن و يا توديع وثيقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود. (تبصره ماده 13 و ماده 137 قانون آيين دارسي کيفري) هر متهمي حق دارد بداند که هيچ يک از ضابطين دادگستري بدون مجوز قضايي و بدون رعايت ترتيبات قانوني مجاز نيستند، وارد منزل او شده و آن‌جا را بازرسي و تفتيش نمايند. (اصل 22 قانون اساسي، 580 قانون مجازات اسلامي، مواد 96 و 97 قانون آيين دادرسي کيفري) لازم است متهم بداند که هيچ يک ازضابطان دادگستري حق بازداشت او را ندارند، مگر در جرايم مشهود و در هرحال بايد درنخستين فرصت (حداکثر 24 ساعت) مراتب را به اطلاع مقام قضايي برساند. (ماده 24 قانون آيين دادرسي کيفري) متهم حق دارد حداکثر ظرف 24 ساعت از اتهام و دلايل آن مطلع شود. مرجع قضايي مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وي تفهيم کند. (اصل 32 قانون اساسي و ماده 127 قانون آيين دادرسي کيفري) متهم حق دارد پس ازخاتمه تحقيقات مقدماتي، پرونده اتهامي خودرامطالعه و از تمامي محتويات آن مطلع شود. (ماده 190 قانون آيين دارسي کيفري) هر متهمي حق دارد ازقاضي دادسرا يا دادگاه بخواهد که به چه اتهامي و به استناد چه دلايلي احضار يا جلب شده است. (ماده 124 قانون آيين دادرسي کيفري) هر متهمي حق دارد از پاسخ دادن به پرسش‌هاي مراجع کشف جرم و تعقيب که ارتباطي به جرم و تعقيب ندارد و مربوط به امور شخصي و خانوادگي اوست، خودداري کند (بند 11 ماده ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي) متهم حق دارد اوراق صورتمجلس تحقيقات خود را بخواند و اگر پاسخ‌هاي او با تغيير و تحريف در آن قيد شده از امضاي آن خودداري کند. همچنين متهم مي‌تواند در صورت تمايل پاسخ پرسش‌ها را شخصاً بنويسد. (ماده 131 قانون آيين دادرسي کيفري، بند 12 ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي) هر متهمي حق دارد در يک دادگاه بي‌طرف و بر اساس يک دادرسي عادلانه و منصفانه به اتهام او رسيدگي شود. (ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر) هر متهمي حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علني به اتهام او رسيدگي کند، مگر در مواردي که قانون خلاف آن را تصريح نمايد. (ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري) هر متهمي حق دارد فرصت و تسهيلات کافي براي تهيه و تدارک دفاع و انتخاب وکيل و ارتباط با وکيل منتخب خود داشته باشد. (مواد 185 و 186 قانون آيين دادرسي کيفري، بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر، بند 3 ماده واحده قانو ن احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي) هر متهمي حق دارد از کليه عوامل دستگاه قضايي متوقع باشد که از روي انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي وي با او رفتار شود (بند 1 ماده 10 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، بندهاي 4 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، اصل 39 قانون اساسي) هر متهمي که به طور

مقالات مرتبط با این مقاله

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به موسسه حقوقی فن دفاع است

طراحی سایت شرکت نرم افزاری بهپردازان