صفحه اصلی | درباره ما ارتباط با ما  |   کتابها  |   مقالات حقوقی  |   دانستنیهای وکالت و حقوق  |   آرشیو مطالب  |   پرسش و پاسخ های حقوقي    |   شعر، ادب و اندیشه

مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : جرم معامله معارض چيست؟ :

شرح : يکي از جرايم شايع مربوط به حقوق ثبت اسناد و املاک، جرم معامله معارض است. در اين جرم دو معامله معارض يک‌ديگر توسط مالک اوليه واقع مي‌شود. مطابق قانون معامله‌ي دوم حتما بايد رسمي باشد. رفتار مجرمانه در جرم معامله معارض از دو عمل مختلف تشکيل شده است بنابراين فرد مجرم بايد دو معامله پي‌درپي با تنظيم اسناد انجام دهد. طبق قانون، معامله‌ي اول مجرم، ممکن است به صورت عادي يا رسمي باشد اما براي تحقق اين نوع جرم، معامله دوم حتما بايد رسمي باشد معامله‌ي اول با توجه به مالک بودن مجرم، کاملا صحيح و قانوني است. در واقع اين معامله دوم است که معارض تلقي شده و جرم را واقع مي‌کند هر چند قانون گفته است که معامله اول مي‌تواند عادي هم باشد، اما اين موضوع راجع به املاک شک برانگيز است زيرا اصولا انتقال رسمي املاک شرط است. به اين ترتيب استثنايي در اين زمينه در قالب راي ديوان عالي کشور مطرح شده است. بر اساس اين راي: نظر به اينکه شرط تحقق بزه معامله معارض، قابليت تعارض دو تعهد نسبت به يک مال است و در نقاطي که ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غير منقول اجباري باشد، سند عادي راجع به معامله آن اموال در هيچ يک از ادارات و محاکم پذيرفته نشده و قابليت تعارض با سند رسمي نخواهد داشت، بنابراين چنانچه کسي در اين قبيل نقاط با وجود اجباري بودن ثبت رسمي اسناد، قبلا معامله‌اي نسبت به مال غير منقول به وسيله سند عادي انجام دهد و سپس به موجب سند رسمي، معامله‌اي معارض با معامله‌ي اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل معامله معارض نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نيت با ماده کيفري ديگري قابل انطباق باشد. بر اساس ماده‌ي 117 قانون ثبت اسناد و املاک: هر کس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي، (اعم از منقول يا غير منقول) حقي به شخص يا اشخاصي داد و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور کرد به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد. مقايسه جرم معامله معارض با ساير جرايم جرم معامله معارض با جرايمي نظير کلاهبرداري و انتقال مال غير شباهت فراوان دارد. به زبان ساده معامله معارض به اين شکل است که يک نفر بعد از اين که مال خود را به ديگري منتقل کرد، دوباره خود را مالک جا زده و آن را به شخص دومي انتقال دهد. حتما شما هم شنيده‌ايد که يک نفر، ماشين يا آپارتمان خود را به چند نفر مي‌فروشد معمولا در عرف به چنين مجرمي کلاهبرداري گفته مي‌شود اما در دادگاه وي به جرم معامله معارض محاکمه خواهد شد که با کلاهبرداري متفاوت است. مجرم در هر دو نوع جرم ديگران را فريب مي‌دهد، يعني تقلب در هر دو عمل مشاهده مي‌شود منتها جرم معامله معارض از لحاظ وسعت اعمال ارتکابي محدودتر از جرم کلاهبرداري است. در جرم کلاهبرداري وسيله‌ي معيني در تحقق آن شرط نيست. اساسا نوع روش متقلبانه که منتهي به بردن مال ديگري شود، کفايت مي‌کند، در مقابل در جرم معامله معارض وسيله ارتکاب جرم محدود به دو سند متوالي است. در بزه کلاهبرداري اموال، اسناد قبوض، مفاصا حساب و هر چيز ديگري که ارزش اقتصادي داشته باشد، برده مي‌شود. اما در بزه معامله معارض تنها يک مال معين که معمولا واحد مسکوني است يا منفعت آن برده مي‌شود. در جرم کلاهبرداري حتما مجرم بايد سودي از عمل مجرمانه ببرد و اموالي به دست آورد، اما در معامله معارض همين که ملک به شخص دوم انتقال يافت، جرم انجام مي‌شود. در اين حالت رسيدن وجوه يا اموال خاصي به مجرم شرط نيست. ممکن است تصور شود که اين جرم با انتقال مال ديگري با معامله معارض همان جرم انتقال مال غير است اما جرم معامله معارض با انتقال مال غير تفاوت دارد. از جمله اين که در معامله معارض مجرم بايد مالک اوليه ملک باشد، اما در جرم انتقال مال غير ممکن است يک غريبه مال ديگران را به اشخاصي انتقال دهد. در معامله معارض نقل و انتقال دوم، الزاما بايد به موجب سند رسمي باشد، در حالي که در خصوص انتقال مال غير، امر انتقال ممکن است به موجب سند عادي واقع شود.

مقالات مرتبط با این مقاله

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به موسسه حقوقی فن دفاع است

طراحی سایت شرکت نرم افزاری بهپردازان