صفحه اصلی | درباره ما ارتباط با ما  |   کتابها  |   مقالات حقوقی  |   دانستنیهای وکالت و حقوق  |   آرشیو مطالب  |   پرسش و پاسخ های حقوقي    |   شعر، ادب و اندیشه

مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : وکالت (وظايف وکيل) :

شرح :

  • انواع وکالت
الف) وکالت مطلق: يعني اين‌ که شخصي را براي تمام امور وکيل کند و اين وکالت شامل امور اداري و مالي موکل مي‌شود مثل فروش و يا خريد و يا پرداخت هزينه‌ي خانواده که در اين قسم اعمال وکيل نياز به اجازه‌ي موکل ندارد.
ب) وکالت مقيد: که در اين نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معين است و وکيل بايد در همان مورد معين، عمل نمايد. مثل خريد خانه يا فروش ماشين.

  • وکالت از جهت شکل به وکالت رسمي يا عادي يا شفاهي تقسيم مي‌شود
- مورد وکالت بايد امري باشد که به موجب قانون يا طببعتا درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که بايد خودش عمل نمايد و نمي‌تواند ديگري را وکيل نمايد و ديگر اين‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، براي مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمي‌تواند در مورد آن به ديگري وکالت دهد.

  • حدود وکالت
«وکيل نمي‌تواند عملي را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد.» (مفاد ماده 663 قانون مدني)
«در صورتي که وکالت به طور مطلق داده شده و قيدي در آن نيامده مربوط به اداره‌ي اموال خواهد بود.» (مفاد ماده 661 قانون مدني)
مثلاً‌ در بيع حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزو وکالت در بيع نيست مگر اين‌که قرينه‌ي قطعي بر آن باشد.

  • مورد وکالت
- راجع به مورد وکالت مي‌توان موارد ذيل را بطور خلاصه اشاره کرد:
1- مورد وکالت نبايد از مواردي باشد که قانون مباشرت شخص اصيل را ضروري بداند مثل وکالت در سوگند.
2- وکالت بايد معلوم باشد اگر وکالت بصورت مطلق باشد به امور اداري و تصرفات مادي محدود مي‌شود.
3- موضوع وکالت مي‌تواند امور مادي يا حقوقي باشد مثلا وکالت در عقد نکاح يک امر حقوقي است ولي وکالت در اخذ ثمن يا وکالت در پرداخت ماليات يا قبض مبيع يک امر مادي و تصرف مادي محسوب مي‌شود. وکالت در همه امور ممکن است مگر اينکه مباشرت اصيل قانونا لازم و ضروري باشد.

  • وکالت در توکيل
- اين‌که وکيل مجاز باشد انجام امري را که در آن وکالت به ديگري واگذارد نياز به تصريح دارد و در غير اين صورت شخصي ثالث در مقابل موکل مسئول خسارات خواهد بود.
وکيل ممکن است يک نفر باشد يا بيش‌تر و در صورت تعدد ممکن است به طور اجتماع باشد (اين‌که همه با هم وکالت کنند) يا اين‌که به طور مستقل باشد (هر کدام انجام دهد کافي است).
وکالت ممکن است مجاني باشد يا با اجرت و اگر مجاني بودن قيد نشده محمول بر با اجرت خواهد بود. وکالت عقدي است جايز و طرفين مي‌توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر اين که وکالت وکيل يا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمي شرط شده است.

  • تعهدات وکيل
1- اگر از اقدامات يا سهل‌انگاري وکيل خسارتي به موکل وارد آيد او مسئول خواهد بود.
2- رعايت مصلحت موکل در اقدامات و فعاليت‌هاي خويش.
3- استرداد اموال تحويلي، چرا که وکيل امين است و آن‌چه را که در اثر وکالت به دست مي‌آورد بايد به موکل تحويل دهد.
4- تسليم صورت‌حساب وکالت.

  • تعهدات موکل
1- التزام عملي به تعهدات وکيل در قبال افراد ثالث؛ زيرا وکيل از طرف او انجام وظيفه نموده است.
2- پرداخت هزينه وکالت مثل کرايه و عوارض و ماليات که وکيل پراخته است.
3-  پرداخت اجرت وکيل که طبق قرارداد يا عرف يا اجرت المثل پرداخت مي‌شود.

  • پايان وکالت
«وکالت به طرق ذيل مرتفع مي‌شود:
1- عزل موکل که وکيل را از وکالت عزل کند.
2- موت يا جنون وکيل يا موکل.
3- موت ياجنون وکيل يا موکل» (مفاد ماده 678 قانون مدني)
علاوه بر اين موارد، سفه وکيل و موکل و پايان يافتن موضوع وکالت را بايد از موارد انقضاي وکالت دانست.

منيع: وبلاگ دانستني‌هاي حقوق

مقالات مرتبط با این مقاله

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به موسسه حقوقی فن دفاع است

طراحی سایت شرکت نرم افزاری بهپردازان