صفحه اصلی | درباره ما ارتباط با ما  |   کتابها  |   مقالات حقوقی  |   دانستنیهای وکالت و حقوق  |   آرشیو مطالب  |   پرسش و پاسخ های حقوقي    |   شعر، ادب و اندیشه

مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : تفاوت حكم و قرار :

شرح :

  1. حكم هميشه از جانب دادگاه (قاضي) صادر مي‌شود. ولي قرار ممكن است از جانب دادگاه، دادستان، بازپرس، داديار و يا مدير دفتر شعبه صادر گردد.
  2. احكام علي الاصول قابل تجديد نظرند. (مگر قانون منع كرده باشد.) ولي قرارها علي الاصول و به تنهايي قابل تجديد نظر نمي‌باشند. (مگر در مواردي كه قانون تجويز نموده باشد.)
  3. اعاده دادرسي از احكام ممكن است ولي مجاز به اعاده دادرسي از قرار نيستيم.
  4. احكام ممكن است حضوري و غيابي باشند. ولي قرار غيابي نداريم.
  5. حكم، قاطع دعوي و در ماهيت آن است. اما قرار در ماهيت دعوي نيست هرچند ممكن است جزئا قاطع دعوي بوده باشد.
  6. هيچ قراري به تنهايي قابل رسيدگي فرجامي نيست مگر آنچه قانون اجازه داده باشد. قرارها مشروط به اينكه اصل حكم راجع به آن‌ها قابل رسيدگي فرجامي باشد، قابل فرجام خواهي است. ولي حكم‌ها قابل رسيدگي فرجامي هستند.
  7. اعتبار امر مختومه، ناظر به احكام است. رسيدگي مجدد به قرارها توسط دادرس منعي ندارد.
  8. اگر راي دادگاه بصورت قرار باشد، و قرار نقض شود، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به همان دادگاه صادر كننده قرار ارجاع مي‌دهند. اما اگر راي دادگاه به صورت حكم باشد، مرجع تجديد نظر كننده، پس از نقض حكم، راسا مبادرت به رسيدگي و انشا راي مي‌نمايد.


از صفحه‌ي انجمن آزاد وکلاي دادگستري ايران در تلگرام

مقالات مرتبط با این مقاله

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به موسسه حقوقی فن دفاع است

طراحی سایت شرکت نرم افزاری بهپردازان