صفحه اصلی | درباره ما ارتباط با ما  |   کتابها  |   مقالات حقوقی  |   دانستنیهای وکالت و حقوق  |   آرشیو مطالب  |   پرسش و پاسخ های حقوقي    |   شعر، ادب و اندیشه

مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : آيا وکيل قابل تغيير است؟ :

شرح : وکيل تسخيري از سوي متهم قابل تغيير نيست
طرح و اقامه‌ي دعوي يا دفاع از آن در دادگستري علا‌وه بر داشتن دانش حقوقي مستلزم دارا بودن مهارتي است که در بستر زمان و با ممارست به دست مي‌آيد و آشنا نبودن به اين علم و فن موجب خواهد شد يا اصل حق، قابل مطالبه و استيفا نباشد و يا دست‌کم احقاق آن با معطلي و يا اطاله مواجه گردد. از طرفي دسترسي آسان به عدالت هزينه‌هايي دارد که تامين آن براي همگان ميسر نيست.

در کشور ما براي دسترسي يکسان عامه به دادرسي عادلا‌نه، در اصل 35 قانون اساسي آمده است:«در همه‌ي دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي وکيل را نداشته باشند بايد براي آن‌ها امکانات تعيين وکيل فراهم شود.» حال با توجه به اين مهم، سوالي پيش مي‌آيد که آيا براي استفاده قشر آسيب‌پذير جامعه امکانات لا‌زم براي بهره‌مندي از راهنمايي و مشاوره حقوقي فراهم شده است و همگان قادر به استفاده از وکيل هستند؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد گفت کانون وکلا‌ با همکاري دستگاه قضايي تدابيري در نظر گرفته‌است. يکي از اين نوع همکاري‌ها وکالت تسخيري است. در يک تعريف ساده مي‌توان گفت، اين وکالت وکالتي است که از طرف دادگاه در امور کيفري براي دفاع از متهم به وکلا‌ي دادگستري ارجاع مي‌شود. در دعاوي کيفري شاکي و متهم حق دارند از وکيل استفاده کنند و اگر متهم توانايي مالي براي انتخاب و معرفي وکيل نداشته باشد، مي‌تواند از دادگاه درخواست کند تا براي او وکيل تعيين نمايد، اگر دادگاه تشخيص دهد که متهم قادر به انتخاب وکيل نيست با استفاده از بودجه دادگستري براي متهم وکيل تعيين مي‌نمايد.
البته در جرايمي که مجازات آن‌ها حسب مورد اعدام يا قصاص نفس يا سنگ‌سار و يا حبس ابد است چنانچه متهم شخصا وکيل معرفي نکند دادگاه مکلف است براي او وکيل تسخيري تعيين نمايد حتي اگر شخص متهم چنين درخواستي را به عمل نياورد البته در جرايم منافي عفت متهم حق دارد از حضور يا معرف وکيل براي خودش امتناع نمايد.

در خصوص جرايم فوق اگر متهم تقاضاي وکيل تسخيري نمايد ولي دادگاه به خواسته‌ي او توجهي نکند و مبادرت به انشاي راي نمايد اين راي پس از اعتراض به ديوان عالي کشور ارجاع و در آن‌جا حتما نقص گرفته مي‌شود و براي رسيدگي مجدد اعاده مي‌گردد چون از نظر شکلي قوانين و مقررات در نظر گرفته نشده است. وکيل تسخيري‌اي که از سوي دادگاه براي متهم انتخاب مي‌شود از سوي متهم قابل تغيير نيست مگر در مواردي که وکيل تسخيري يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در قضيه باشند يا رابطه خويشاوندي بين وکيل يا يکي از اصحاب پرونده وجود داشته باشد. براي موارد فوق و رسيدگي به چنين پرونده‌هايي در کانون وکلا‌ کميسيوني وجود دارد تحت عنوان کميسيون وکالت‌هاي تسخيري، چيزي شبيه به کميسيون معاضدت قضايي که اين مورد در خصوص وکالت‌هاي حقوقي است و در خصوص وکالت کيفري کميسيون وکالت‌هاي تسخيري صالح است. در هر سال به هر وکيل حداکثر 3 پرونده ارجاع مي‌شود تا براي افرادي که توانايي گرفتن وکيل ندارند از اين طريق وکيل انتخاب شود.

منبع: بخش حقوق تبيان

مقالات مرتبط با این مقاله

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به موسسه حقوقی فن دفاع است

طراحی سایت شرکت نرم افزاری بهپردازان