صفحه اصلی | درباره ما ارتباط با ما  |   کتابها  |   مقالات حقوقی  |   دانستنیهای وکالت و حقوق  |   آرشیو مطالب  |   پرسش و پاسخ های حقوقي    |   شعر، ادب و اندیشه

مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : در جلسه اول دادگاه به چه چيزهايي توجه کنيم؟ :

شرح : وقتي احضاريه دادگاه براي شما ارسال مي‌شود و از شما دعوت مي‌کند که در تاريخ مشخصي در دادگاه حاضر شويد، اضطراب به جان شما مي‌افتد که قرار است چه اتفاقي رخ بدهد و براي اين جلسه‌ي رسيدگي بايد تدارک چه چيزهايي بدهيم؟ گاهي اين اضطراب به حدي زياد مي‌شود که عطاي حضور در جلسه دادگاه را به لقايش مي‌بخشيم و با اين تصور باطل که بعدا با عذر و بهانه‌اي حاضر نشدن‌مان را توجيه مي‌کنيم، در جلسه دادگاه حاضر نمي‌شويم. اما به جاي اينکه افکار بد و نگران‌کننده به ذهن راه دهيد شما را دعوت مي‌کنيم که اين يادداشت را بخوانيد تا براي حضور در جلسه‌ي رسيدگي آمادگي بيش‌تري کسب کنيد.

  • اولين جلسه رسيدگي را هرگز از دست ندهيد:
- هر نشستي که در دادگاه يا در خارج از دادگاه مطابق قانون تشکيل مي‌شود جلسه‌ي دادرسي است به اين شرط که شرايط رسيدگي و امکان دفاع و ارائه‌ي دلايل فراهم باشد. در ميان جلسات رسيدگي، اولين جلسه رسيدگي از اهميت زيادي برخوردار است. توصيه مي‌کنيم که هرگز آن را از دست ندهيد. البته دقت داشته باشيد که اگر جلسه دادگاه تشکيل شد اما شما موفق به دفاع نشديد و شرايط آن فراهم نيامد، اولين جلسه دفاع نخواهد بود. هر يک از اموري که در ادامه بيان مي‌کنيم تنها در اولين جلسه دادرسي امکان طرح آن‌ها وجود دارد.
  • اعتراض به بهاي خواسته تا اولين جلسه دادرسي:
- در صورتي که اعتراضي به بهاي تعيين شده براي خواسته در دادخواست داريد، تا اولين جلسه دادرسي وقت داريد که اين اعتراض را به دادگاه تحويل دهيد. «تا اولين جلسه دادرسي» به اين معني است که در اولين جلسه دادرسي اولين صحبت‌هايي که ازطرف شما ارائه مي‌شود اعتراض به بهاي خواسته باشد. منظور از بهاي خواسته، بهايي است که خواهان در دادخواست تعيين کرده است.
  • مهلت طرح ايرادات
- مهلت طرح ايرادات و اعتراضات تا پايان اولين جلسه دادرسي است. بنابراين مهلت ايرادات بيش‌تر از اعتراض به بهاي خواسته است چون تا پايان جلسه رسيدگي فرصت داريد که اين ايرادات را مطرح کنيد. اما منظور از ايرادات چيست؟ در قانون آيين دادرسي که شيوه‌ي برگزاري جلسات دادگاه در دعاوي مدني را بيان مي‌کند و در مواد 84 تا 92 اين قانون موارد قابل اعتراض تحت عنوان ايرادات و موانع رسيدگي مشخص شده است. اگر چه ايرادات غالبا از سوي خوانده مطرح مي‌شود اما ممکن است خواهان هم ايراد کند مانند ايراد رد دادرس. بنابراين فرصت طرح ايرادات تا زماني که اولين جلسه دادرسي به پايان نرسيده است وجود دارد.
در صورتي که اعتراضي به بهاي تعيين شده براي خواسته در دادخواست داريد، تا اولين جلسه‌ي دادرسي وقت داريد که اين اعتراض را به دادگاه تحويل دهيد. «تا اولين جلسه دادرسي» به اين معني است که در اولين جلسه دادرسي اولين صحبت‌هايي که ازطرف شما ارائه مي‌شود اعتراض به بهاي خواسته باشد. منظور از بهاي خواسته، بهايي است که خواهان در دادخواست تعيين کرده است.
  • تغيير نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست:
- ممکن است بعد از اينکه دادخواست را تقديم کرديد در مورد بخشي از مطالب آن نظرتان عوض شده باشد و قصد داشته باشيد آن‌ها را تغيير دهيد. برخي از اين ايرادات قابل تغيير نيستند و اگر بخواهيد آن‌ها را اصلاح کنيد بايد دادخواست را مسترد کنيد و دادخواست ديگري بدهيد که به معني پرداخت دوباره هزينه دادرسي است. اما برخي از اصلاحات بدون نياز به طرح مجدد دادخواست قابل اعمال است که مهلت آن تا پايان اولين جلسه دادرسي است. ماده 98 قانون مدني در اين خصوص از اهميت زيادي برخوردار است که مي‌گويد:«خواهان مي‌تواند خواسته‌ي خود را که در دادخواست تصريح کرده در تمام مراحل دادرسي کم کند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست در صورتي ممکن است که با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشا واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»
  • استرداد دادخواست:
- خواهان در مراحل مختلف رسيدگي مي‌تواند دادخواست خود را پس بگيرد اما اگر اينکار را تا اولين جلسه رسيدگي انجام دهد اين مزيت را دارد که قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد که اعتبار امر مختوم ندارد. يعني خواهان مي‌تواند بار ديگر همين دادخ

مقالات مرتبط با این مقاله

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به موسسه حقوقی فن دفاع است

طراحی سایت شرکت نرم افزاری بهپردازان