صفحه اصلی | درباره ما ارتباط با ما  |   کتابها  |   مقالات حقوقی  |   دانستنیهای وکالت و حقوق  |   آرشیو مطالب  |   پرسش و پاسخ های حقوقي    |   شعر، ادب و اندیشه

مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : ضدّ سياست و جنگ :

شرح : ضدّ سياست و جنگ

1- مايل بودم عنوان اين نوشته، سياست و جنگ باشد يا:
سياست و ويران گري
سياست و خود ويران گري
سياست و ديگر ويران گري
سياست و خود و ديگر ويران گري
سياست و همه ويران گري
امّا ديدم که در فرهنگ هاي لغات و دايره المعارف ها، سياست، به اين شرح تعريف شده است:
« سياست يا policy  به معناي دانشي است که از شهر (مدينه در عُرف فيلسوفان دوران اسلامي مانند فارابي) و مناسبات شهروندي  (مدني ) بحث مي‌کند. هم‌چنين سياست به روندي گفته مي‌شود که در آن شهروندان به اتخاذ يک تصميم جمعي مبادرت مي‌ورزند  ...»
پس ترجيح دادم عنوان اش ضدسياست و جنگ باشد، هرچند آن چه هم اکنون در ليبي وعراق و سوريه و لبنان و به طور کلّي در خاورميانه و آفريقا مي گذرد محصوص نگاه و عمل سياستمداران است و به عبارت ديگر محصول همين سياست رايج حاکم بر اين منطقه است.
2- اگر دولت هايي که در عراق پس از صدام حسين روي کار آمدند - به جز دولت دکتر اياد علاوي که خوش درخشيد اما مستعجل بود، نماينده ي سياسي همه ي ملت عراق بودند – اعم از سني ها، شيعيان، کردها، ايزدي ها، مسيحيان، آشوري ها و هر چه قوم و طايفه که در آن جا هست. اکنون خورد داعش يا بهتر بگويم ديو داعش به جان منطقه نيفتاده بود.
3- اين که داعش محصول سياست ها يا ضد سياست هاي جهاني و منطقه اي است، خود معلوم است که هست.
اين که ژنرال هاي صدام حسين نيز يک پاي فعال داعش هستند، خوب معلوم است که هستند.
اين نوشته بر آن نيست که اين موارد را بررسي کرده و موردنظر قرار بدهد. اين نوشته بر آن است که بگويد:
    اگر نوري مالکي انحصارطلبي و تنگ نظري و تماميت خواهي و اقتدار گرايي شخصي و مسلکي و باندي نکرده بود و مي گذاشت که نمايندگان واقعي سني ها در دولت حضور مؤثر داشته باشند، داعش در عراق محل رشد پيدا نمي کرد.
       مملکت يا کشور يک ارگانيزم است، ارگانيزمي که از بدن ها تشکيل شده. اکنون نمي گويم از انسان ها، نمي گويم از مردم. تاکيد بر بدن از اين روست که بگويم:
بدن همواره در معرض هجوم ميکرب ها، ويروس ها و بيماري هاست، اگر مستعد باشد، حمله مؤثر است و اگر نباشد نيست.
    کشور عراق به مثابه ي بدن مستعد پذيرش داعش نمي بود اگر همه ي اقشار و طبقات و اقوام، طوايف و اديان و مذاهب در دولت نماينده ي سياسي مي داشتند. مستعد پذيرش شد چون که نداشتند.
4- زبان اين نوشته دارد صميمي، خودماني و بسيط مي شود چرا که هدف آن تبيين ساده ي اين مطلب است:
هر دولت و حکومتي که از روش سياسي نوري مالکي ها، صدام حسين ها، قذافي ها،  اسدها و امثال آنان پيروي کند، مملکت را تبديل به عراق امروز، ليبي امروز و سوريه ي امروز خواهد کرد.
5- من يک تعريف شخصي از دموکراسي دارم. اين تعريف را در هيچ دايره المعارفي نديده ام و نخوانده ام و مخصوص همين مختصر فهم و تجربه ي شخصي است. نگاه کنيد:
5/1- دموکراسي يعني ايجاد امکان چرخش قدرت بين نيروهاي سياسي – اجتماعي واقعن موجود هر جامعه.
-    چي مي گي احمد يه کمي بيش تر توضيح بده؟
-    باشه هم اکنون منظورم را بهتر تبيين مي کنم.
به کشور خودمان نگاه مي کنيم. در همين وضعيت موجود که الان هست و به گذشته و اين که چه گونه وضعيت موجود ايجاد شد، کار ندارم. به اپوزيسيون خارج از کشور نيز کار ندارم. دموکراسي خواهان، سوسيال دموکرات، ليبرال دمکرات ها، سلطنت طلبان، چپ ها و اولترا چپ ها، راست ها و اولترا راست هاي خارج از کشور و حتّا طرفداران احتمالي آن ها در داخل نيز موضوع نظر تعريف شخصي بالاگفته نيست.
به همين داخل نگاه مي کنم و به وضع موجود با گوشه ي چشمي سهل گيرانه و نازک طبعانه و کلّي و عمومي و نه چندان متّه به خشخاش و از همين نام ها و عناوين رايج در مطبوعات امروز مدد مي گيرم.
6- آرايش نيروهاي عمده ي سياسي واقعن موجود
اصلاح طلبان و اصولگرايان، اصلاح طلبان اصولگرا، اصولگرايان اصلاح طلب، اصول گرايان تحول خواه، روحانيوني ها، روحانيتي ها، مدرسي ها، پايداري ها.  عنوايني از قبيل آن چه گفته شد مثل نقل و نبات اين سال ها بر سر زبان ها و قلم ها جاري است. در جهت ساده تر کردن موضوع، از خُرده گرايش هاي سياسي که بگذريم، از گرايش هاي درون طبقاتي که بگذريم، آرايش کُلّي نيروهاي واقعن موجود سياسي در همين مجلس که مشت نمونه ي خروار است، به اين صورت است:
اصلاح طلبان
اصولگرايان اعم از محافظه کار و تندرو
باريک راهه ي خروج از بن بست
بر اساس تعريف شخصي اين نوشته از دموکراسي در لحظه ي کنوني تاريخي ايجا

مقالات مرتبط با این مقاله
 
• مشاوره حقوقی - وکالت :  سنندج ، نان و تاناکورا - قسمت اول
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت سوم
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت دوم
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت اول
• مشاوره حقوقی - وکالت :  در پاسخ به دوستان منتقد مقاله ي درباره بيانيه سوسياليست هاي انقلابي
• مشاوره حقوقی - وکالت :  درباره بيانيه سوسياليست هاي انقلابي
• مشاوره حقوقی - وکالت :  کاريزما
• مشاوره حقوقی - وکالت :  چراغ جادوي علاء الدين
• مشاوره حقوقی - وکالت :  آمريکا رو " وِلِش" ايرانو بچسب!
• مشاوره حقوقی - وکالت :  از عشق و تعارض

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به موسسه حقوقی فن دفاع است

طراحی سایت شرکت نرم افزاری بهپردازان