صفحه اصلی | درباره ما ارتباط با ما  |   کتابها  |   مقالات حقوقی  |   دانستنیهای وکالت و حقوق  |   آرشیو مطالب  |   پرسش و پاسخ های حقوقي    |   شعر، ادب و اندیشه

مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : زيبايي :

شرح : زيبايي
اراده ي ملي بر مدار عدم خشونت است


صحنه ي يکم:
انجماد  و ارتعاش رنج را در چهره ي زيباي اش مي بيني. چانه ي پرصلابتِ فشرده، خطوط ژرفِ نشانه ي تحمل غم بزرگ.
آرام و باشکوه و با وقار دستان بخشاينده اش را نزديک کرده است به طنابي که بر گردن جوان رو به روي اش محکم شده است. جواني که انقباض هولناک تحمل آخرين لحظات زندگي رو به پايان در چهره ي درهم شکسته اش مشهود است.
مادر دست به طناب مي برد، جوان که چشمان اش با پارچه اي سياه بسته است، فکر مي کند که مادر مي خواهد طناب فشرده بر گردن او را محکم تر کند امّا مادر دو سوي حلقه ي طناب را مي گيرد و از گردن جوان در مي آورد و جوان مبهوت مي ماند در لحظه ي کوتاه بين مرگ و زندگي، مرگ و زندگي، مرگ و زندگي. مرگ مرتعش و زندگي منبسط.
مادر به جوان زندگي مي بخشد، هم چنان که سال ها پيش به آن يکي ديگر پسرش که به دست اين يکي کشته شد، زندگي بخشيده است.
مادران زندگي بخش اند، مادران به پسران زندگي مي دهند، مادر نمي تواند قاتل پسر باشد حتّا اگر آن پسر از بطن خودش نروييده باشد.
داد معشوقه‌ به‌ عاشق‌ پيغام‌
كه‌ كند مادر تو با من‌ جنگ‌

هركجا بيندم‌ از دور كند
چهره‌ پرچين‌ و جبين‌ پر آژنگ‌

با نگاه‌ غضب‌ آلود زند
بر دل‌ نازك‌ من‌ تير‌ خدنگ‌

مادر سنگدلت‌ تا زنده‌ است‌
شهد در كام‌ من‌ و تُست‌ شرنگ‌

نشوم‌ يكدل‌ و يكرنگ‌ ترا
تا نسازي‌ دل‌ او از خون‌ رنگ‌

گر تو خواهي‌ به‌ وصالم‌ برسي‌
بايد اين‌ ساعت‌ بي‌ خوف‌ و درنگ‌

روي‌ و سينه ي‌ تنگش‌ بدري‌
دل‌ برون‌ آري‌ از آن‌ سينه‌ ي تنگ‌

گرم‌ و خونين‌ به‌ منش‌ باز آري‌
تا برد ز آينه ي‌ قلبم‌ زنگ‌

عاشق‌ بي‌ خرد ناهنجار
نه‌ بل‌ آن‌ فاسق‌ بي‌ عصمت‌ و ننگ‌

حرمت‌ مادري‌ از ياد ببرد
خيره‌ از باده‌ و ديوانه‌ زبنگ‌

رفت‌ و مادر را افكند به‌ خاك‌
سينه‌ بدريد و دل‌ آورد به‌ چنگ‌

قصد سرمنزل‌ معشوق‌ نمود
دل‌ مادر به‌ كفش‌ چون‌ نارنگ‌

از قضا خورد دم‌ در به‌ زمين‌
و اندكي‌ سوده‌ شد او را آرنگ‌

وان‌ دل‌ گرم‌ كه‌ جان‌ داشت‌ هنوز
اوفتاد از كف‌ آن‌ بي‌ فرهنگ‌

از زمين‌ باز چو برخاست‌ نمود
پي‌ برداشتن‌ آن‌ آهنگ‌

ديد كز آن‌ دل‌ آغشته‌ به‌ خون‌
آيد آهسته‌ برون‌ اين‌ آهنگ‌:

آه‌ دست‌ پسرم‌ يافت‌ خراش‌
آه‌ پاي‌ پسرم‌ خورد به‌ سنگ....
***
        او، آن مادر سامره ي علي نژاد بود. مادري که همين دو سه روز پيش در شهرستان نور مازندران کُشنده ي پسرش را به آن کيفيت که گفته شد، بخشيد.
سامره ي علي نژاد از مرزهاي ايران فراتر رفت و ابعاد جهاني پيدا کرد.
    سامره فقط به قاتل پسرش زندگي نبخشيد. طعم بخشش او کام همه ي صلح دوستان، زيبايي انديشان، نيک خواهان و آزاده گان جهان را شيرين کرد.
درود بر سامره
سلام بر مادر
        مادري که اکنون در ساعت 3 صبح شنبه 22 شهريور 1393 خورشيدي طرح چهره ي تابناک اش روبه روي من است در حالي که در خيال دارم دستان بخشنده اش را مي بوسم.
صحنه ي دوّم:
    مجريان حکم اعدام يک جوان ديگر آمده اند دور يکي از ميدان هاي شهر شيراز – يا هر جاي شهر شيراز – خود را آماده مي کنند براي اعدام يک جوان. مجريان حکم اعدام در حالتي از بُهت و انفعال قرار دارند، حالتي که به فرد دست مي دهد در لحظه ي مواجه شدن با موقعيتي که انتظارش را نداشته است يا اصلن انتظارش را نداشته است. مجريان حکم اعدام که در گذشته به آن ها « جلّاد » مي گفتند و اين نوشته اين را نمي گويد چرا که ممکن است بهشان بربخورد، آمده بودند که در ميانه ي هياهو و يا ترکيبي از هياهو و ترس، آن جوان را به دار بکشند، امّا صحنه خالي بود. حتّا يک نفر از مردم شيراز نيامده بود به تماشاي صحنه ي اجراي اعدام در منظر عمومي.
درود بر مردم شيراز
سلام بر هم شهري هاي حافظ و سعدي
نگاه ويژه:
        وقتي که در ساعت 2 و 29 دقيقه ي صبح بيدار شدم همان 2 مورد که نوشتم خود به خود تلنگر زد به کلّه ام و همين الان – در لحظه ي اکنون – که به اين جاي نوشته رسيدم يه هو به يادم آمد که 45 نفر از نظاميان اسراييل اعلاميه اي داده اند و گفته اند که ما ديگر جاسوسي فلسطيني ها را نمي کنيم، زيرا که نتيجه ي اين جاسوسي به نفع امنيت ملّي اسراييل نيست بلکه به تجسس و دخالت در زندگي خصوصي فلسطيني ها – حتّا خصوصي ترين جنبه

مقالات مرتبط با این مقاله
 
• مشاوره حقوقی - وکالت :  سنندج ، نان و تاناکورا - قسمت اول
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت سوم
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت دوم
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت اول
• مشاوره حقوقی - وکالت :  در پاسخ به دوستان منتقد مقاله ي درباره بيانيه سوسياليست هاي انقلابي
• مشاوره حقوقی - وکالت :  درباره بيانيه سوسياليست هاي انقلابي
• مشاوره حقوقی - وکالت :  کاريزما
• مشاوره حقوقی - وکالت :  چراغ جادوي علاء الدين
• مشاوره حقوقی - وکالت :  آمريکا رو " وِلِش" ايرانو بچسب!
• مشاوره حقوقی - وکالت :  از عشق و تعارض

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به موسسه حقوقی فن دفاع است

طراحی سایت شرکت نرم افزاری بهپردازان