صفحه اصلی | درباره ما ارتباط با ما  |   کتابها  |   مقالات حقوقی  |   دانستنیهای وکالت و حقوق  |   آرشیو مطالب  |   پرسش و پاسخ های حقوقي    |   شعر، ادب و اندیشه

مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : راز ماندگاري :

شرح : راز ماندگاري

جمعه سي و يکم مرداد ماه 1393 خورشيدي متفاوت بود با ديگر روزها.
در اين روز « مهر » بانويي که تا ديروز در قلب مردم جاي داشت بر شانه هاي ستبر آنان، جا خوش کرد.
چرا؟
-    براي آن که 74 سال از 87 سال گران مايه عمر خود را شعر سرود؟
-    براي آن که « وزن » غزل فارسي را تغيير داد و در آن تحول ايجاد کرد؟
-    براي آن که خوش بيان، خوش قامت و زيبا بود؟
-    براي آن که زندگي شخصي و اجتماعي اش سالم و بي پيرايه و بي دردسر بود؟
نه!
همه ي اين ها بود، امان اين ها « همه » نبود.
پس چه بود؟
راز ماندگاري سيمين بهبهاني که در خطاب هاي عمومي و اجتماعي « سيمن بانو » و در خطاب هاي خصوصي « سيمين جون » خوانده مي شد چيست؟
راز ماندگاري او در يک حرکت دو سويه نهفته است.
کدام حرکت با کدامين جهت؟
زمان
    و
مردم
« سيمين بانو » از آن رو در روز جمعه  سي و يکم مردادماه 1393 خورشيدي از قلب هاي مردم خارج شد و بر شانه هاي آن ها نشست که دو ويژه گي با اهميت و تعيين کننده داشت.
-    اين که 74 سال شعر سرود
-    اين که در غزل فارسي تحول ايجاد کرد
-    اين که خوش بيان و خوش قامت و زيبا بود
-    اين که زندگي شخصي و اجتماعي اش سالم و بي پيرايه و بي دردسر بود
-    اين که شجاع و نترس بود.
همه ي اين « که » ها کافي نبود تا در قلب ها و بر شانه هاي مردم جا خوش کند.
اين ها هيچ يک و همه براي دست يازيدن به اين همه محبوبيت اجتماعي کافي نبود.
اگر عوامل « زمان » و « مردم » در  « کار » سيمين کارگر نبود، هرگز واقعه ي باشکوه روز سي و يکم مرداد رُخ نمي داد.
    حرکت شعري سيمين در « زمان » و جهت شعري سيمين در هم سويي او با « مردمان »1 او را بر شانه هاي آنان نشاند. همان اتفاقي که در مورد شاملوي بزرگ پيش آمد و بازتاب آن در اين حس کوچک گوشه گزيده اين بود:
بر شانه هاي خلق نشستي
 هنگام آخرين سفر
بر شانه هاي خلق؟
نه
تو بر دل هاي خلق نشستي
***
آن گونه مُردي زيبا
که زيسته بودي به زيبايي
مرگت تبرک دوباره ي نام تو بود
اگر مرگ آن گونه است که
تو پذيرفتي
صد زندگي است
***
مرگت آغاز دوست داشتن تو بود و
آغاز ره سپردن به سوي آزادي
جاودانه باد نام تو
متبرک باد نام تو
اي يگانه در زيستن
و اي يگانه در مردن
جسمت خاکي بود و
واژه هايت آسماني
تو با واژه هايت زنده اي
اي يگانه در زيستن
تو عشق را به ما آموختي
به ما آموختي عاشق بودن را
اي يگانه در مرگ و زندگي
متبرک باد نام تو
نامي که جاودانه مي ماند در آيينه ي زمان
ا – ف - « سروا »
06/05/1379

از آن صفات که برشمرده شد بين سيمين و شاملو دو عنصر « زمان » و « مردم » اشتراک اساسي داشت و همين ها باعث شد که هر دوي آن ها به هنگام آخرين سفر بر شانه هاي مردم بنشينند.
حرکت شعري سيمين از منظر اجتماعي به دو دوره تقسيم مي شود:
دوره ي اول 38 سال
دوره ي دوم 36 سال
آن چه دو دوره ي شعري سيمين را از جهت دو عامل « زمان » و « مردم » متمايز مي کند تناوب تأثير عامل « زمان » در دوره ي اول و توالي آن در دوره ي دوم است  ضمن پابرجا بودن عامل « مردم » در هر دو دوره.
آن گاه که سيمين 26 سال داشت يک تندباد غبارآلود سياسي فضاي اجتماعي ايران را درنورديد. اين گردباد ابتدا  اثري آني و سپس گاه و بي گاه بر شعر سيمين جوان بر جاي گذاشت. اما عامل مردم همواره بر دوره ي 38 ساله ي شعر او حاکم بود. در اواخر همين دوره بود که او سرود:
با چنين قانون سُربي خامشي را ناگزيرم
هر چه زشتي مي پسندم، هر چه خواري مي پذيرم
با سکوتي، بي کلامي، گر توان گفتن پيامي
جام تلخ شوکران کو تا به شيريني بگيرم؟
آتش لعلي پسندد مردن خاکستري را
همچنان لختي بسوزم، پس به آرامي بميرم
اين خزان ايستا را، پيچکي بي تکيه گاهم
اينت: دستاويز دورم، آنت: رستاخيز ديرم
اي درختان تناور، پنجه زن در چشم اختر
من تُنک شاخي هراسان از تبرداران پيرم
وحشت بي اعتباري، لرزه دارد پيکرم را
خسته از ناپايداري، سايه اي در آبگيرم
گوييا سنگي به گردن بسته دارندم، کز اينسان
پاس حرمت، خواجگان را، بر ده واري سر به زيرم
زندگي اي صبر سنگين! مي ش

مقالات مرتبط با این مقاله
 
• مشاوره حقوقی - وکالت :  سنندج ، نان و تاناکورا - قسمت اول
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت سوم
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت دوم
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت اول
• مشاوره حقوقی - وکالت :  در پاسخ به دوستان منتقد مقاله ي درباره بيانيه سوسياليست هاي انقلابي
• مشاوره حقوقی - وکالت :  درباره بيانيه سوسياليست هاي انقلابي
• مشاوره حقوقی - وکالت :  کاريزما
• مشاوره حقوقی - وکالت :  چراغ جادوي علاء الدين
• مشاوره حقوقی - وکالت :  آمريکا رو " وِلِش" ايرانو بچسب!
• مشاوره حقوقی - وکالت :  از عشق و تعارض

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به موسسه حقوقی فن دفاع است

طراحی سایت شرکت نرم افزاری بهپردازان