صفحه اصلی | درباره ما ارتباط با ما  |   کتابها  |   مقالات حقوقی  |   دانستنیهای وکالت و حقوق  |   آرشیو مطالب  |   پرسش و پاسخ های حقوقي    |   شعر، ادب و اندیشه

مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : Moshaversearch حرف هاي تازه و طرح هاي تازه :

شرح : Moshaversearch   حرف هاي تازه و طرح هاي تازه

يکم- طراحي دفاع براي وکلاي جوان و کارآموزان وکالت
همواره گفته ام و باز تکرار مي کنم:
1/1- در دفاع 90 درصد طراحي داراي اهميت است و 10 درصد اجرا.
    سال پيش به دعوت کانون وکلاي استان کرمان شاه به شهر کرمان شاه، مرکز اين استان، رفتم و دو ساعت براي کارآموزان وکالت حرف زدم.
صحبت که تمام شد، اظهار لطف ها شروع شد.
يکي از کارآموزان به سراغم آمد و گفت:
ما تا حال فکر مي  کرديم که وکالت يعني اين که دفاع از پرونده اي را قبول کنيم و حق الوکاله اي بگيريم و ده يالا.
-    يعني چه ده يالا
-    يعني اين که بريم تو دادگاه و يه چيزايي سر هم کنيم.
اين کارآموز ادامه داد که تا آن روز اصلن به اين مورد فکر نکرده بود و آن روز با توجه به مقوله ي « زاويه ي ديد در دفاع » که به جوانب آن اشاره ي کوتاه کردم، متوجه شده است که مرحله ي پيش از ورود به دادگاه بسيار تعيين کنده و حسّاس است.
1/2- فُرم دادخواست يا برگه ي دادخواست پنج رديف افقي باريک دارد.
خواهان
خوانده
خواسته
دلايل
وکيل
از اين 5 رديف افقي مهم ترين آن ها « خواسته » است که حداکثر مي توان دو سطر در آن نوشت. هسته ي اساسي هر دادخواست در رديف  « خواسته » بيان مي شود و بسيار تعيين کنده و با اهميت و سرنوشت ساز است که اين رديف « خواسته » به درستي تنظيم شود.
رديف هاي « خواهان » و « خوانده » نيز با اهميت هستند که در جاي ديگر و به مناسبت ديگربه آن ها –با ارجاع دادن به اين نوشته- پرداخته خواهد شد.
2- و اما اکنون و همين جا مي خواهم به وکلاي جوان و کارآموزان وکالت بگويم که « کلينيک حقوقي فن دفاع » آماده است به آن ها در طراحي دفاع – اعم از دادخواست ها، شکايت ها و به طور کلي در همه ي زمينه هاي مطروحه در دادگستري کشور ياري برساند.
دويم- خبرهاي تازه
در Moshaversearch  اگر عنواني مانند اخبار ديديد، منظور و سياست site  بازتاب دادن خبرهاي عمومي نيست. آن ها را مي توانيد همه جا – اعم از روزنامه ها يا رسانه هاي ديداري و شنيداري – بخوانيد و بشنويد.
چند روز پيش ديدم که مهندس مرتضا پور مدير فني “site”  عنواني برگزيده است به اين شکل:
آخرين اخبار و ديدگاه ها
اکنون در ساعت 1 و 30 دقيقه ي روز دوشنبه مورخ 01/06/1393 مي بينم که آن را به:
آخرين ديدگاه ها
تغيير داده است و البته هم زمان 3 خبر را نيز تيتر کرده است:
3/1- قانون جديد آيين دادرسي کيفري مبناي آزمون وکالت 93 است.
3/2- قطع انگشتان يک سارق در ملاء عام
3/3- ديوان عدالت اداري، تفاهم نامه ي وزارت کار و تأمين اجتماعي را ابطال کرد.
ديروز تلفني از او پرسيدم که اين خبرها را از کدام منبع گرفته است که پاسخ داد:
« خبرگزاري ايسنا »
    حال براي جلب توجه ايشان و آگاهي شما اعلام مي شود که اگر در آينده خبرهايي از اين قبيل در اين site بازتاب داده شود با اين هدف است که در باره ي آن ها موضع گيري حقوقي شود.
     به اين ترتيب ضمن اين که در روزهاي آينده – به ناگزير- در مورد اين ها مطالبي نوشته خواهد شد. از مدير فني site انتظار دارم که از اين پس خبرهايي از اين نمونه را با هماهنگي هيأت دبيران روي site بگذارد که به جز اين صورت کار من زياد خواهد شد که بخواهم در مورد هر خبر حاشيه نويسي بکنم.
و اما اخبار خصوصي اين که چند کتاب به همين قلم در دست چاپ است با اين عناوين:
-    آيين وکالت                        
-    عزيزترين وکيل من
-    کتاب هاي جيبي ـ باليني
که در مورد اين سومي ها،  در جاي ديگر توضيح بيشتري داده خواهد شد.
يه هو به سرم زد که در مواجهه با ناشران و غلبه بر افزون طلبي آن ها – که در جاي ديگر به آن نيز پرداخته خواهد شد-  متن کامل آن ها را روي سايت هاي Moshaversearch و www.fathilawfirm.com بگذارم که برخي همکاران از موضع مشاوره مخالف اين کار هستند.
    بنابراين به زودي کوشش مي شود که اين کتاب ها چاپ شده و بخش هايي از آن ها نيز در سايت ها منعکس شود. فعلن همين مقدار کافي است زيرا ساعت به 1 و 2 دقيقه ي صبح رسيده است و پلک هاي من سنگيني مي کند.
پس شب به خير!

مقالات مرتبط با این مقاله
 
• مشاوره حقوقی - وکالت :  سنندج ، نان و تاناکورا - قسمت اول
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت سوم
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت دوم
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت اول
• مشاوره حقوقی - وکالت :  در پاسخ به دوستان منتقد مقاله ي درباره بيانيه سوسياليست هاي انقلابي
• مشاوره حقوقی - وکالت :  درباره بيانيه سوسياليست هاي انقلابي
• مشاوره حقوقی - وکالت :  کاريزما
• مشاوره حقوقی - وکالت :  چراغ جادوي علاء الدين
• مشاوره حقوقی - وکالت :  آمريکا رو " وِلِش" ايرانو بچسب!
• مشاوره حقوقی - وکالت :  از عشق و تعارض

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به موسسه حقوقی فن دفاع است

طراحی سایت شرکت نرم افزاری بهپردازان