صفحه اصلی | درباره ما ارتباط با ما  |   کتابها  |   مقالات حقوقی  |   دانستنیهای وکالت و حقوق  |   آرشیو مطالب  |   پرسش و پاسخ های حقوقي    |   شعر، ادب و اندیشه

مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : يادداشت هاي کوتاه درباره‌ي ايدئولوژي و اقتصاد :

شرح : يادداشت هاي کوتاه درباره‌ي ايدئولوژي و اقتصاد

      بسترسازي فکري «ذهني _رواني» د رجهت شکل‌دهي به اقتصاد اُمت _ ملّت به سود ملّت مانند مراسم حج از طريق تمرکز روي مکّه.
   سود متقابل يا نفع برابر حقوق اُمت_ملّت رابطه‌ي اقتصادي اُمت_ملّت متضمن سود متقابل ملّت نيست، اما رابطه‌ي اقتصادي ملّت_امّت موجب تضمين منافع ملت است. ترجيح منافع امّت بر ملّت مشابه سرنوشت اتحاد جماهير شوروي و اقمار آن خواهدشد.
چراغ فارسي است، عربي «غ» ندارد، به همين جهت سراج شده‌است.
سراج = مصباح = چراغ
موازي = همبر= پارالِل
هندسه = هنداسه
کاربراتور = سوخت‌پاش
منادي‌غيبي = سروش
تمارض = بيمارنمايي
البرز =
الوند = آراوند
وند = يعني دارندگي مانند خداوند، کاروند، يعني دارنده‌ي کار.
سمبل = نماد
ماکت = پيش‌ساز، پيش‌ساخته
کاتاليزور= آسان‌گر، مثل مخلوط کردن دو ماده‌ي شيميايي که موجب سهولت مي‌شود.
دوران نقاهت = دوران نوتواني
دجله = اروندرود، دارنده‌ي آرامش و متانت
خطّ = راه
خطّ = راست
خوش خطّ = خوشنويس، دبيره‌نويس
عمق کار=  ژرفاي کار
توجه:
  با توجه به ساختار جمله است که از کلمه‌ي «خطّ» يا فارسي آن در جاي مناسب استفاده شود. احساس مالکيت بيهوده بر سر تاريخ، مانند فردوسي، ايراني است يا تاجيک، مولوي، ايراني است يا ترک؟ در اين‌جا بايد گفت: هر دو مال هم هستيم، هر دو با هم هستيم. مثل افغانستان و ايران، تاجيکستان و ايران. مثلن همين افغانستان تا زمان ناصرالدين شاه جزئي از ايران بوده‌است. به افغانستان آريانا هم گفته‌مي‌شود. يکي از علل حمله‌ي نادر شاه به افغانستان، فرار افغاني‌هاي متجاوز و مزاحم به حريم کشور هند بوده‌است.

مقالات مرتبط با این مقاله
 
• مشاوره حقوقی - وکالت :  سنندج ، نان و تاناکورا - قسمت اول
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت سوم
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت دوم
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت اول
• مشاوره حقوقی - وکالت :  در پاسخ به دوستان منتقد مقاله ي درباره بيانيه سوسياليست هاي انقلابي
• مشاوره حقوقی - وکالت :  درباره بيانيه سوسياليست هاي انقلابي
• مشاوره حقوقی - وکالت :  کاريزما
• مشاوره حقوقی - وکالت :  چراغ جادوي علاء الدين
• مشاوره حقوقی - وکالت :  آمريکا رو " وِلِش" ايرانو بچسب!
• مشاوره حقوقی - وکالت :  از عشق و تعارض

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به موسسه حقوقی فن دفاع است

طراحی سایت شرکت نرم افزاری بهپردازان