صفحه اصلی | درباره ما ارتباط با ما  |   کتابها  |   مقالات حقوقی  |   دانستنیهای وکالت و حقوق  |   آرشیو مطالب  |   پرسش و پاسخ های حقوقي    |   شعر، ادب و اندیشه

مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : دولت ملي و منافع ملي :

شرح : يکم_  با اعلام رسمي کناره گيري شرکت «اکسون موبيل» از پروژه ي نفت بصره، تنش بين کردستان عراق و دولت مرکزي وارد فاز جديدي شد. در تاريخ 12 بهمن نوري مالکي نخست وزير عراق . . . اولتيماتومي تعيين کرد مبني بـر اين که اين شرکت بايد از بين مشارکت در پروژه هاي مرکزي و جنوبي عراق يا مشارکت در نفت کردستان، يکي را انتخاب کند و سرانجام  . . . شرکت با انتخاب کردستان، بي اثر بودن تهديدات دولت عراق را عينيت بخشيد . . .  
روزنامه ي شرق 2/12/1391 خورشيدي
دوم_ تمثيل دستمال و قيصريه را که شنيده ايد. مثلن: «يارو حاضره براي يه دستمال قيصريه اي رو به آتيش بکشه» ادامه ي گزارش صفحه ي 5 روزنامه ي شرق 2/12/1391 با عنوان «تشديد اختلافات کردستان عراق و دولت مرکزي با عقب نشيني اکسون» بيش تر و بيش تر دست ياروها را که براي يه دستمال قيصريه رو آتيش مي زنن رو مي کنه و نيز آشکار مي کنه تفاوت بين ياروها و سياست مدارها را.
سِيُم_ بيسمارک صدر اعظم اتريش _معاصر با امير کبير خودمان_ مي گويد:
«سياست مدار واقعي آن است که بنشيند و صبر پيشه کند تا صداي گام هاي خُدا را بشنود و آن گاه که صداي گام هاي خُدا را شنيد، دست به عمل بزند.»
چهارم_رادمرد ملّي خودمان محمد مصدق نشست و صبر پيشه کرد و آن گاه که صداي گام هاي خدا را شنيد، صنعت نفت ايران را ملّي کرد. در همان زمان در مصر هم جمال عبدالناصر، صداي گام هاي خدا را شنيد و کانال سوئز را ملّي کرد. گاندي و نهرو هم قبل از آن و بعد از آن در هندوستان بزرگ همان صدا را شنيدند. حدود بيست سال پيش هم واتسلاوهاول? در چک اسلاوکي همان صدا را شنيد و به اراده ي مردم تسليم شد براي جدايي «چک» و «اسلاوک» از هم امّا در همان نزديکي ها يک جوان² مُزَّلفِ پدربزرگ کُش خود را به کري و کوري زد تا صدا را نشنود و بخشي از کشورش را به اشغال بدهد.³ در آن دورترها هم يک کر و کور ديگر? قيصر يه آتش زن باعث شد کشورش به دو پاره ي شمالي و جنوبي تقسيم شود. او دستمال مندرس کثيف قدرت را با آب دماغ اش کثيف تر کرد.
پنجم_ . . . اين آغاز درگيري هاي اخير بين اين اقليم و دولت مرکزي بود. در سال 2012 مبلغ 540 ميليون دلار، دولت عراق بايد در قبال هزينه ها به حساب اقليم کردستان واريز مي کرد که فقط 240 ميليون دلار . . . واريز کرد . . . در همين اثنا دولت اقليم کردستان شروع به مکاتبه با شرکت هاي بزرگ نفتي براي سرمايه گذاري در اين منطقه کرد و براي جلب آن ها حاضر به دادن امتيازاتي شد. اين امتيازات آن قدر . . . ارزش داشت که همه حاضر شدند از ميدان هاي نفتي مرکز و جنوب عراق چشم پوشي کنند.
_همان روزنامه و همان صفحه_
ششم_ گمان مي کنم توانسته باشم اين نگراني را تبيين کنم که دستمالي کردن بيش از حدّ و ناشيانه ي دستمال کثيف قدرت، کشور عراق را در وضعيت مخاطره آميزي قرار داده است.  

 تنگ نظري و انحصارطلبي ايدئولوژيک نوري مالکي و تهديد و تحديد موقعيت ژئوپلتيک اقليم کردستان، مقامات سياسي و اداري اين منطقه ي امن نفت خيز را وادار به پيشنهاد امتيازات اقتصادي حاتم بخشايانه مي کند. شرکت هاي تجاري فرامليتي مگر چه مي خواهند؟ سود امن بيش تر يا به عبارت ديگر، حداکثر سود در پرتو امنيت همان موهبت بادآورده ي باران خورده اي است که سرمايه ي جهاني دربه در و پنجره به پنجره به دنبال آن مي گردد. منافع ملي شرکت هاي چندمليتي همين را مي خواهد و مي طلبد، منافع ملي عراق چه؟

?- شاعر و نمايشنامه نويسي که پس از فروپاشي بلوک شرق رييس جمهور کشور چک شد.
²-ساکاشويلي که عليه ادوارد شواردنادزه ديپلمات سالخورده¬ي وزير امور خارجه ي اتحاد جماهير شوروي و رييس جمهور گرجستان در پرتو حمايت امريکايي ها اقدام کرد.
³-اشغال بخشي از گرجستان توسط روسيه
?-عمر بشير، رييس جمهور! سودان، اکنون سودان شمالي

مقالات مرتبط با این مقاله
 
• مشاوره حقوقی - وکالت :  سنندج ، نان و تاناکورا - قسمت اول
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت سوم
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت دوم
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت اول
• مشاوره حقوقی - وکالت :  در پاسخ به دوستان منتقد مقاله ي درباره بيانيه سوسياليست هاي انقلابي
• مشاوره حقوقی - وکالت :  درباره بيانيه سوسياليست هاي انقلابي
• مشاوره حقوقی - وکالت :  کاريزما
• مشاوره حقوقی - وکالت :  چراغ جادوي علاء الدين
• مشاوره حقوقی - وکالت :  آمريکا رو " وِلِش" ايرانو بچسب!
• مشاوره حقوقی - وکالت :  از عشق و تعارض

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به موسسه حقوقی فن دفاع است

طراحی سایت شرکت نرم افزاری بهپردازان