صفحه اصلی | درباره ما ارتباط با ما  |   کتابها  |   مقالات حقوقی  |   دانستنیهای وکالت و حقوق  |   آرشیو مطالب  |   پرسش و پاسخ های حقوقي    |   شعر، ادب و اندیشه

مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : شهرداري تهران و بوي کباب :

شرح : شهرداري تهران و بوي کباب

يکم - «هردم از اين باغ بري مي رسد...» از شدّت ابتلا و تکرار، خاصيت مضموني خود را از دست داده و کهنه و ناکارآمد و کليشه اي شده است.
دويم – تمثيل ها ذخاير فشرده شده ي تجربه هاي تاريخي ملت ها هستند. از همين رو به آن ها گفته مي شود امثال و حِکَم.
با تکيه و اطمينان به نفوذ فراگير مثل ها و حکمت ها به جز آن تعداد که به لحاظ کثرت استعمال کم اثر شده اند، نويسنده مي تواند به جاي نگارش يکي دو، چند صفحه با يک جمله ي کوتاه يا يک مصرع و بيت شعر، قال قضيه را کنده و يک مضمون کُلّي را به خواننده ي متن انتقال بدهد.
حال که « هردم...» تبديل به « مدام» شده ـ توجه داشته باشيد که منظور از « هردم» هر از چندي و هر از گاهي بوده است ـ حال که « هر دم ...» تبديل به «مدام» شده، اين نوشته بر آن است که براي تبيين آن چه شهرداري تهران اين روزها اعلام مي کند و انجام مي دهد دست به دامان تمثيل « بوي کباب» شود.
سيم - « غيرت ما کجا رفته است! نبايد اجازه بدهيم يک خانم در طول وقت اداري و طي روزها و ماه ها، ساعات تماس و معاشرت اش با نا محرمان بيش تر از محرم، شوهر و فرزند او باشد... وي خطاب به برخي که مي گويند انتخابات تمام شده و در نتيجه کارکردن در شهرداري نيز به اتمام رسيده است، گفت: اين گونه کم لطفي نکنيد و تهمت نزنيد...»
- نقل به مضمون سخنان آقاي شهردار تهران، روزنامه اعتماد 29/04/1393-
چهارم– کم لطفي نمي کنيم، تهمت هم نمي زنيم، فکرمان مشغول شده و دست خودمان هم نيست که چرا مشغول شده. فکر است ديگر و به هزار جا مي رود و به هزار در مي زند تا به نتيجه اي برسد.
راستشو بگم؟ خُب مي گم:
به مثال همان دوره ي امتحانات دانشجويي، پيش از شروع مطلب در گوشه ي سمت چپ کاغذ نوشته بودم: اون زير ميرا چه خبره؟
آيا باز هم توهم رياست؟
اين ها کُدهايي بود که مي بايست بر پايه ي آن ها نوشته را سرو سامان بدهم که چشم ام افتاد به:  
« اين اظهارنظرها فقط ظاهر قضيه است و پشت آن ها نيت هاي سياسي نهفته است... در واقع اين يک رويّه شده که برخي ... براي مطرح کردن خود مسائلي پيش مي کشند که هيچ کس جرأت مخالفت ... با آن ها را ندارد... برخي شايعات حکايت از آن دارد که ... شوراي شهر خيز بلندي براي رسيدگي به پروند ه هاي ... شهرداري برداشته...»
-دکتر صادق زيباکلام، روزنامه اعتماد 29/04/1392 -
پنجم- اين نوشته بر آن نيست که با تفکيک جنسيتي در شهرداري تهران مخالفت کند. اصلاً جرأت مخالفت ندارد. تنها چيزي که مي تواند بگويد اين است که:
پاسخ اولين سوال دريافت شد. اما فکر، آدمو راحت نمي ذاره و باز هم مي پرسه که:
اگر “Mayor” ، “president”     بود، باز هم آش همين و کاسه همين بود؟ نکنه اون زير ميرا خبرايي باشه؟

مقالات مرتبط با این مقاله
 
• مشاوره حقوقی - وکالت :  سنندج ، نان و تاناکورا - قسمت اول
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت سوم
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت دوم
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت اول
• مشاوره حقوقی - وکالت :  در پاسخ به دوستان منتقد مقاله ي درباره بيانيه سوسياليست هاي انقلابي
• مشاوره حقوقی - وکالت :  درباره بيانيه سوسياليست هاي انقلابي
• مشاوره حقوقی - وکالت :  کاريزما
• مشاوره حقوقی - وکالت :  چراغ جادوي علاء الدين
• مشاوره حقوقی - وکالت :  آمريکا رو " وِلِش" ايرانو بچسب!
• مشاوره حقوقی - وکالت :  از عشق و تعارض

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به موسسه حقوقی فن دفاع است

طراحی سایت شرکت نرم افزاری بهپردازان