صفحه اصلی | درباره ما ارتباط با ما  |   کتابها  |   مقالات حقوقی  |   دانستنیهای وکالت و حقوق  |   آرشیو مطالب  |   پرسش و پاسخ های حقوقي    |   شعر، ادب و اندیشه

مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : جنايت به دستاويز ايمانِ در تعارض با عقل :

شرح : جنايت به دستاويز ايمانِ در تعارض با عقل

صحنه ي يکم:
دو هيولاي سياه پوش را ديدم در دو تصوير و فيلم جداگانه، چاقو به دست ايستاده بودند بالاي سر دو انسان نارنجي پوش.
    نارنجي پوش‌ها آرام و متين و سربلند و ستبر قامت ايستاده بودند پيشاپيش هيولاي سياه پوش و در انتظار مرگي فجيع که لحظاتي بعد جان‌هاي شريف آن‌ها را مي‌ستاند.
صحنه ي دوم–
    حدود 250 مرد جوان را ديدم در يک تصوير و فيلم ديگر که لُخت بودندو به صف مي‌رفتند به سوي مرگي فجيع‌تر که دقايقي بعد در انتظارشان بود. هيولاهاي سياه پوش که آن‌ها واداشته بودند جامه‌هاي شان را در بياورند، اين گروه از سربازان جوان سوري را همراهي مي‌کردند.
در تصوير و فيلمي ديگر ديدم که آن 250 مر جوانِ عريان همه کشته شده اند به دست سياه پوشان سيه دل.
صحنه ي سوم-
يک دختر جوان زيباي ايزدي را ديدم که دو مرد ريشوي پير او را احاطه کرده اند.
چه به روز اين دختر آمده است در لحظاتي پس از ثبت اين تصوير که من ديدم؟
 آيا مردان ريشوي پير، اول به او تجاوز کرده و بعد فروختندش يا براي اين که پول بيشتري از فروش او به دست بياورند از تجاوز صرف نظر کردند؟
صحنه ي چهارم-
 کودکي را ديدم که پس از رهايي در بيابان پيدا شده بود، چشمان اين کودک از شدّت تابش آفتاب کور شده بود و جايي و چيزي را نمي‌ديد.
صحنه‌ي پنجم-
 کودکان، زنان، جوانان، دختران و پسران و پيرمردان و پيرزنان ايزدي را ديدم که زير آفتاب داغ کوهستان در حرکت‌اند و در جست و جوي درختي و چشمه‌اي، در جست و جوي جنگلي و رودخانه‌اي، در جست و جوي سايه‌اي و پناه گاهي.
 اما چشمه نبود، درخت نبود، جنگل نبود و رودخانه نبود، سايه نبود و پناه گاه نبود و پس از چند روز که تعدادي ار آن‌ها نجات يافتند، هواپيماهاي امريکايي و اروپايي آمدند و براي جان به در برده گان، آب و غذا ريختند. اين ها بازمانده ي مردمي بودند که دولت اسلامي «داعش» پسران شان را کشت و دختران جوان زيباي شان را به غنيمت برد.
صحنه ي ششم-
پيرمردان و يپرزنان بازمانده از مردمي که به ملت، مليت، قوم، طايفه يا قبيله ي ايزدي مشهورند را ديدم که مي گفتند ما مردمي صلح طلب و طرفدار دوستي و آرامش هستيم که در طول موجوديت مان تا به حال 73 بار مورد هجوم و قتل واقع شده ايم و دو هزار و چهاردهمي فجيع تر و بي رحمانه ترين هجوم و حمله بوده است.
- دو هزار و چهاردهمي!
- تو که گفتي 73 حمله حالا چرا 2014؟
- فرق مي کند آقاجان، فرق مي کند هجوم هايي که در طول تاريخ  اعراب بدوي به يک ملت کرده اند، حمله هاي که مغول ها کرده اند و تهاجماتي که اسکندر مقدوني کرده است با آن چه در سال 2014 ميلادي و در برابر چشمان بشريتِ مدافعِ حقوق بشر انجام مي شود.
نگاه به گذشته
    1- ننه جون يکي از دوستان من تعريف مي کرده است که حدود 70 سال پيش در کاشان سيل بزرگ ويرانگري آمده و خيلي از دهات و خانه ها را در برگرفته و خيلي از آدم ها را برده است و خفه کرده است و آن ننه جون در لحظات آخري خودش را کشانده است بالاي تاقچه و رف و نجات پيدا کرده است.
    2- چند سال پيش يک مرد چاه کن در حال کندن چاه بوده است که ناگهان مثلن در عمق 7 متري زمين، دهان باز مي کند و او را به عمق مثلن 9 متري فرو مي برد.
    چاه کن فرياد مي زند و داد و هوار راه مي اندازد و هي طناب را تکان مي دهد تا آن که اون يکي رفيق اش که آن بالا بوده، متوجه مي شود و کمک مي خواهد و مي آيند و طناب را مي کشند و چاه کن را از عمق 9 متري در مي آورند.
    بالا که مي آيد تعريف مي کند که چه طور يه هو زير پاي اش خالي شد و چه طور ديد که در عمق 9 متري حفره هاي افقي وجود دارد !
    پيرمردها و پيرزن ها جمع مي شوند و بساط چاي و آجيل را به سر سلامتي چاه کن برقرار مي کنند و مي پردازند به خوردن نُقل و بيان نقل که در ميانه ي نُقل و نَقل يکي از آن ها مي گويد:
بچه که بودم بابام مي گفت:
    پسرم اين جا را که ما زندگي مي کنيم اين طوري نگاه نکن، بالاي اين شهر مان يک شهر زير زميني ديگر هم هست.  همين که او اين را مي گويد، انبان خاطرات باز مي شود و تعدادي ديگر هم از زن و مرد و به روايات ديگر همين را مي گويند.
    گفته ها که تمام مي شود، نُقل ها و نَقل ها که تمام مي شود چاه کن را ترغيب مي کنند که باز به ته چاه برود و ببيند آن جا چه خبر است؟
    مي رود و وارد تونل افقي

مقالات مرتبط با این مقاله
 
• مشاوره حقوقی - وکالت :  سنندج ، نان و تاناکورا - قسمت اول
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت سوم
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت دوم
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت اول
• مشاوره حقوقی - وکالت :  در پاسخ به دوستان منتقد مقاله ي درباره بيانيه سوسياليست هاي انقلابي
• مشاوره حقوقی - وکالت :  درباره بيانيه سوسياليست هاي انقلابي
• مشاوره حقوقی - وکالت :  کاريزما
• مشاوره حقوقی - وکالت :  چراغ جادوي علاء الدين
• مشاوره حقوقی - وکالت :  آمريکا رو " وِلِش" ايرانو بچسب!
• مشاوره حقوقی - وکالت :  از عشق و تعارض

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به موسسه حقوقی فن دفاع است

طراحی سایت شرکت نرم افزاری بهپردازان