صفحه اصلی | درباره ما ارتباط با ما  |   کتابها  |   مقالات حقوقی  |   دانستنیهای وکالت و حقوق  |   آرشیو مطالب  |   پرسش و پاسخ های حقوقي    |   شعر، ادب و اندیشه

مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : اعدام در ملاء عام :

شرح : اعدام در ملاء عام
بازتوليد جنايت

1- بهتر است از همين نکته  ي آخر شروع کنيم. از همين اعدام در ملاء عام. همه  ي ما فيلم  هاي Western مربوط به تاريخ پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم را کم و بيش ديده  ايم. داستان اين فيلم  ها در آمريکاي شمالي مي  گذرد.
      ناگهان در ميانه  ي صحرا، داري برپا مي  شود و بي  گناه  يا  باگناهي در حضور همگان بر سر  دار مي  شود. اما در ميان اين همه  گان ناظر بر اِعمال خشونت و انتقام  جويي شخصي، از کودکان و حتي غالباً زنان خبري نيست.
     همه  ي ما مي  دانيم که هدف از مجازات مجرمين، دفاع از جامعه و ايجاد مصمونيت و ايمني در آن است. اعدام در ملاء عام  _به خصوص آن  گونه که بدون تمهيدات از جهت عدم حضور کودکان، نوجوانان، زنان و سالخوردگان انجام مي  شود _ در جهت دفاع از جامعه نيست، بلکه عليه جامعه است. فرساينده  ي روان وجسم جامعه است. خشونت را تشديد و همدلي و مهرباني را کم مي  کند. . . هدف مجازات دفاع از جامعه است نه انتقام  جويي خام شخصي و اجتماعي. اعدام در ملاء عام، روان جامعه را تخريب  و آن  را براي تجديد خشونت آماده مي  کند.
     اعدام در منظر عام، آن  هم به دست و تيغ بازمانده  گان مصيبت  زده، داغدار و عصبي مقتول، ترويج انتقام  جويي شخصي و درجهت تشفي سطحي خاطر آنان است و با دفاع اجتماعي و کاهش خشونت تعـارض دارد  . . .  تجربـه ثــابت کرده  است که شدت عمل غيـرمنطقي در تعيين و اِعمـال فيزيکي مجازات  هاي غيرمتناسب، خاصه درباره  ي مجرمين جوان، از سويي در جامعه بازتاب منفي داشته و از سوي ديگر کمکي به بهبود و سلامت رفتار آنان نکرده  است.  
_فن دفاع، جلد اول، صفحات 51 و 52 _
2- ]زندگي برايام اهميتي ندارد، اما اعدام من در ملاء عام باعث مي  شود تا خانواده  ام که فرهنگي و محترم هستند بيش  تر از اين تحقير شوند، آن  ها سزاوار مجازات نيستند، اين من هستم که بايد مجازات شوم، من را همين فردا هم اعدام کنند  بدون اعتراض مي  پذيرم، اما در ملاء عام اين کار را نکنند.[  
_بخشي از گفته  هاي کوشا متهم به قتل مهسا، روزنامه  ي شرق 6/5/1390_
3- ]جواني که در جايگاه متهم _کوشا 23 ساله، کارشناس ادبيات_ نشسته مردي است که دختري بي  گناه را مقابل چشمان مردم به قتل رسانده  است . . . ساعت 13 و 31 دقيقه  ي ظهر روز 15 تير سال جاري[  
 _بخشي از  اظهارات نماينده  ي دادستان، روزنامه  ي شرق 6/5/1390_
4- اين فقط  کوشا نيست که مهسا را در روز روشن و جلوي چشم مردم در محل پل مديريت تهران به لحاظ بي  توجهي عاطفي مي  کشد، سال گذشته نيز در ميدان کاج سعادت  آباد روز روشن و جلوي چشم مردم يک مرد، مرد ديگري را با چاقو کشت.
بشرا دختر 19 ساله  ي ايلامي نيز چهارشنبه 5/5/1390 به علت اسيدپاشي در يکي از بيمارستان  هاي تهران جان باخت. چرا؟ براي پاسخ به اين چرا توجه اساسي به سه عامل زيرين ضروري است:
1/4- سياست
2/4- مردم
3/4- پليس
5- حال پيش از پرداختن به عامل سياست نگاه مستند کوتاهي مي  اندازيم به عوامل مردم و پليس و سپس هر سه عوامل را مورد بررسي قرار مي  دهيم.
1/5- ]در آن هنگام مردم زيادي جمع شده  بودند، ولي فقط با موبايل فيلم  برداري مي  کردند، تعداد جمعيت آن  قدر بود که اگر آن  ها موبايل  هايشان را به جاي فيلم  برداري به طرف متهم پرت مي  کردند، او فرار مي  کرد.[
_روزنامه  ي شرق 6/5/1390_
2/5- ]من هم بـا کمک شـاهد قبلي داشتم مهسا را بـه سمت وانت مي  بردم که مـاشين  پليس را ديدم، آن  ها تجمع مردم و لباس  هاي خوني ما را ديدند، مهساي زخمي را هم ديدند، اما توجهي نکردند و رفتند.[ _روزنامه  ي شرق 6/5/1390_
 

مقالات مرتبط با این مقاله
 
• مشاوره حقوقی - وکالت :  سنندج ، نان و تاناکورا - قسمت اول
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت سوم
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت دوم
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت اول
• مشاوره حقوقی - وکالت :  در پاسخ به دوستان منتقد مقاله ي درباره بيانيه سوسياليست هاي انقلابي
• مشاوره حقوقی - وکالت :  درباره بيانيه سوسياليست هاي انقلابي
• مشاوره حقوقی - وکالت :  کاريزما
• مشاوره حقوقی - وکالت :  چراغ جادوي علاء الدين
• مشاوره حقوقی - وکالت :  آمريکا رو " وِلِش" ايرانو بچسب!
• مشاوره حقوقی - وکالت :  از عشق و تعارض

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به موسسه حقوقی فن دفاع است

طراحی سایت شرکت نرم افزاری بهپردازان