مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : آمريکا رو " وِلِش" ايرانو بچسب! :

شرح : آمريکا رو " وِلِش" ايرانو بچسب! 1- [ افتضاح اخير در آمريکا و گزارش «سنا» مبني بر انجام شکنجه توسط «سيا» و دفاع فردي مانند ديک چني از اين امر، يک هبوط اخلاقي است. ] -آملي لاريجاني، رئيس قوه ي قضايئه، روزنامه ي شرق، 26/09/1393- 2- هبوط! اخلاقي آمريکايي هاي به شما چه؟ «سيا» ي آن ها شکنجه کرده است. «ديک چني» آن ها شکنجه را تأييد کرده است. «سنا» ي آن ها در حال تحقيق در باره ي شکنجه هاي «سيا» ي آن هاست. اين ها همه چه هبوط! باشد چه هُلوت باشد چه سقوط باشد و چه صعود باشد مربوط به آمريکايي هاست. شما همان کهريزک رو بچسب، اوين رو بچسب، گوهر دشت رو بچسب و خيلي بچسب هاي ديگر.مطالب مرتبط با این مقاله